۱۰ فروردین ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 77

برنامه کلاسی روز چهارشنبه 11 فروردین ماه 1400
گروه آموزشی دکتر خلیلی
 
برنامه کلاسی چهارشنبه 11 فروردین

 
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
12- 8 فوق العاده ژنتیک پایه و پزشکی پاییز و زمستان دکتر اقدم وب پلاس برگزار
16- 8 فوق العاده فیزیولوژی ارشد پاییز و دکتری و تابستان دکتر عبدی اسکای روم برگزار
12-9 فوق العاده سلولی و مولکولی آنلاین ارشد پاییز دکتر اکبری وب پلاس برگزار
12-9 فوق العاده زبان (ویژه دکتری) استاد حیدرنیا اسکای روم برگزار
9-16 جلسه دوم نکته و تست ایمنی شناسی ارشد پاییز و زمستان دکتر خلیلی اسکای روم برگزار
12:30-16 فوق العاده زبان آنلاین ارشد پنجشنبه پاییز استاد حیدرنیا وب پلاس برگزار
19- 16 فوق العاده باکتری آنلاین ارشد پاییز و زمستان و دکتری دکتر بلوری وب پلاس برگزار
16-20 فوق العاده استعداد تحصیلی دکتری (دوره دوم) استاد احمدیان وب پلاس برگزار
16-21 رفع اشکال ایمنی شناسی (ویژه کدهای تابستان و پاییز) استاد صفدریان اسکای روم برگزار
 
جهت تست ورود به کلاس های آنلاین (وب پلاس) حتما 30 دقیقه قبل از شروع کلاس اقدام نمایید.
زمان پاسخگویی بخش آموزش و جزوات کلاسی ساعت 10 الی 18
66568621-021   داخلی 3