۲ مرداد ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 262

برنامه کلاسی روز پنجشنبه 3 مرداد 98
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی پنجشنبه98/05/03
ساعت درس استاد کلاس برگزار/ کنسل جزوه آزمون
8-11  کلاس فوق العاده دوره ششم  MHLE/MSRT دکتر یعقوبی 302 برگزار    
 
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 402 -  403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5
501-502-503 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 4 واحد 11
601-602-603 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 5 واحد 15
                     شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                                66568621 021                          داخلی 3
                                     آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                                https://t.me/DrKhaliliAmoozesh                                    
      آدرس سایت :                                 www.dkg.ir