۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 185

برنامه کلاسی روز پنجشنبه 14 مردادماه 1400
گروه آموزشی دکتر خلیلی
 
برنامه کلاسی پنجشنبه 14 مرداد ماه 1400
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
12_ 8 جلسه سوم سلولی و مولکولی آنلاین ارشد و دکتری تابستان دکتر بهروز اقدم وب پلاس برگزار
12_ 8 جلسه سوم فیزیولوژی آنلاین ارشد و دکتری تابستان دکترعبدی وب پلاس برگزار
11:30_ 8:30 بیوانفورماتیک آنلاین ( دوره دوم) دکتر صدرآبادی وب پلاس برگزار
15_ 12 مقاله نویسی آنلاین (دوره دوم ) دکتر میدانی وب پلاس برگزار
16_12:30 جلسه سوم زبان انگلیسی آنلاین ارشد تابستان استاد خدادادی اسکای روم برگزار
16_ 13 جلسه سوم باکتری شناسی آنلاین ارشد و دکتری تابستان دکتر بلوری وب پلاس برگزار
20_ 16 جلسه سوم زبان انگلیسی آنلاین ارشد تابستان استاد حیدرنیا وب پلاس برگزار
 
داوطلبان گرامی میتوانند در صورت بروز مشکل احتمالی در هنگام ورود به کلاس های آنلاین و ارتباط با پشتیبان
با شماره آموزشگاه داخلی 3 تماس حاصل فرمایند.
جهت ورود به کلاس های آنلاین(وب پلاس) حتما 30 دقیقه قبل از شروع کلاس اقدام نمایید.
***
ساعت پاسخگویی بخش آموزش روز پنج شنبه 14 مرداد ماه ساعت 10 الی 18