۱۵ آبان ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 140

برنامه کلاسی روز شنبه 19 آبان 97
برنامه کلاسی روز شنبه 19 آبان 97
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی شنبه  19/08/97
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزار/کنسل جزوه آزمون
16-20 ویروس شناسی ارشد پاییز و دکتری دکتر یزدانی - شروع 26 آبان - -
16-20 بیوشیمی پاییز دکتر محمدنژاد 302 برگزار - -