۱۱ فروردین ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 45

برنامه کلاسی روز شنبه 14 فروردین ماه 1400
 گروه آموزشی دکتر خلیلی
 
برنامه کلاسی شنبه 14 فروردین ماه
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
8-12 نکته و تست زبان انگلیسی  دکتر یعقوبی - اعلام میگردد
11-16 ایمنی شناسی آنلاین ارشد زمستان استاد زارع زاده وب پلاس برگزار
12-15 زبان انگلیسی آنلاین ارشد  پاییز دکتر یعقوبی وب پلاس برگزار
20 - 16 جلسه اول نکته و تست شیمی آلی و عمومی آنلاین ارشد تابستان و پاییز (مبحث عمومی) دکتر جعفر اکبری وب پلاس برگزار
20 - 16 بیوشیمی آنلاین ارشد زمستان دکتر محمدنژاد وب پلاس برگزار
20 - 16 نکته و تست ویروس شناسی دکتر یزدانی - اعلام میگردد
 
جهت تست ورود به کلاس های آنلاین (وب پلاس) حتما 30 دقیقه قبل از شروع کلاس اقدام نمایید.
# در صورت بروز مشکل احتمالی برای ورود به کلاس های آنلاین و ارتباط با پشتیبان میتوانید در بازه زمانی برگزاری کلاس
با شماره آموزشگاه داخلی 3 تماس حاصل فرمایید.
***********
زمان پاسخگویی بخش آموزش و جزوات کلاسی ساعت 10 الی 18
021-66568621   داخلی 3