۵ اسفند ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 41

برنامه کلاسی روز سه شنبه 6 اسفند 98
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی سه شنبه  98/12/06
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزار / کنسل جزوه آزمون
8-10 ارتقا توانمندیهای فردی و سازمانی ( ویژه پرسنل موسسه) استاد رسایی 302 کنسل - -
8:30-12:30 سلولی و مولکولی ارشد تابستان سه شنبه
فوق العاده سلولی و مولکولی ارشد تابستان پنجشنبه
دکتر اقدم - کنسل - -
10-12 وب کنفرانس تفسیر نتایج آزمایشگاهی دکتر خلیلی - کنسل - -
13-17 سلولی و مولکولی ارشد پاییز / سلولی ارشد زمستان دکتر اقدم - کنسل - -
14-17 ویروس شناسی ارشد  پاییز و دکتری دکتر یزدانی - کنسل - -
16-20 وب کنفرانس ارشد باکتری شناسی دکتر بلوری - کنسل - -
17-20 ایمنی شناسی ارشد پاییز دکتر خلیلی - کنسل - -
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 402 -  403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5
شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                                   66568621 021                          داخلی 3
آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                                   https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
آدرس سایت :                                   www.dkg.ir
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                      ش