۴ اسفند ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 28

برنامه کلاسی روز سه شنبه 5 اسفند ماه 99
گروه آموزشی دکتر خلیلی
 
برنامه کلاسی سه شنبه 5 اسفند 
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
8-12 سلولی و مولکولی آنلاین ارشد تابستان دکتر اقدم وب پلاس برگزار
8-12 ژنتیک پایه و پزشکی آنلاین  ارشد پاییز دکتر اکبری وب پلاس برگزار
12:30-16 سلولی و مولکولی آنلاین ارشد پاییز
فوق العاده ژنتیک پایه و پزشکی آنلاین ارشد پاییز
دکتر اکبری اسکای روم برگزار
12:30-16 سلولی و مولکولی آنلاین ارشد  پاییز و زمستان و دکتری دکتر اقدم وب پلاس برگزار
12:30-16 ایمنی شناسی آنلاین ارشد تابستان استاد نصر وب پلاس برگزار
16-19 ویروس آنلاین ارشد پاییز و دکتری دکتر یزدانی وب پلاس برگزار
16-20 بیوشیمی آنلاین ارشد  پاییز دکتر رضویان وب پلاس برگزار
16-20 ایمونوهماتولوژی و بانک خون طبق رفرانس جدید دکتر نامجو وب پلاس برگزار
 
جهت تست ورود به کلاس های آنلاین (وب پلاس) حتما 30 دقیقه قبل از شروع کلاس اقدام نمایید.
# در صورت بروز مشکل احتمالی برای ورود به کلاس های آنلاین و ارتباط با پشتیبان میتوانید در بازه زمانی شروع کلاس
با شماره آموزشگاه داخلی 3 تماس حاصل فرمایید.
________________________
ساعت پاسخگویی بخش آموزش و جزوات کلاسی همه روزه ساعت 10 الی 18
02166568621   داخلی 3