۱۶ فروردین ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 35

برنامه کلاسی روز سه شنبه 17فروردین  ماه 1400
 
گروه آموزشی دکتر خلیلی
 
برنامه کلاسی سه شنبه 17 فروردین ماه 
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
12 -8 جلسه اول نکته و تست سلولی و مولکولی آنلاین کد سه شنبه ارشد پاییز دکتر اقدم وب پلاس برگزار
16 -12:30 سلولی و مولکولی آنلاین ارشد پاییز دکتر اکبری _ کنسل
20 -15 جلسه اول نکته و تست  بیوشیمی آنلاین ارشد تابستان دکتر محمدنژاد وب پلاس برگزار
22 -15 جلسه اول نکته و تست  بیوشیمی آنلاین ارشد پاییز دکتر رضویان وب پلاس برگزار
20 -16 ایمونو هماتولوژی و بانک خون طبق رفرانس جدید دکتر نامجو _ 24 فروردین
20 -16:30 جلسه دوم نکته و تست ژنتیک پایه و پزشکی  v_vip دکتر اقدم وب پلاس برگزار
 
جهت تست ورود به کلاس های آنلاین (وب پلاس) حتما 30 دقیقه قبل از شروع کلاس اقدام نمایید.
# در صورت بروز مشکل احتمالی برای ورود به کلاس های آنلاین و ارتباط با پشتیبان میتوانید در بازه زمانی شروع کلاس
با شماره آموزشگاه داخلی 3 تماس حاصل فرمایید.
________________________
ساعت پاسخگویی بخش آموزش و جزوات کلاسی همه ساعت 10 الی 18
02166568621   داخلی 3