۱۵ فروردین ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 36

برنامه کلاسی روز دوشنبه 16 فروردین ماه 1400
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی دوشنبه 16 فروردین ماه
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
12 -8 ایمنی شناسی آنلاین ارشد پاییز  (جلسه آخر) استاد صفدریان وب پلاس برگزار
11:45 - 8:30 فوق العاده ژنتیک پایه و پزشکی آنلاین ارشد پاییز و زمستان دکتر اقدم اسکای روم برگزار
16 -12 جلسه اول نکته و تست سلولی و مولکولی آنلاین (کد جمعه ارشد پاییز) دکتر اقدم وب پلاس برگزار
20- 16 جلسه اول نکته و تست سلولی و مولکولی آنلاین (کلیه کدهای ارشد تابستان) دکتر اقدم وب پلاس برگزار
20 -17 زبان انگلیسی دکتری استاد خدادادی وب پلاس برگزار
 
جهت تست ورود به کلاس های آنلاین (وب پلاس) حتما 30 دقیقه قبل از شروع کلاس اقدام نمایید.
# در صورت بروز مشکل احتمالی برای ورود به کلاس های آنلاین و ارتباط با پشتیبان میتوانید در بازه زمانی برگزاری کلاس
با شماره آموزشگاه داخلی 3 تماس حاصل فرمایید.
***********
زمان پاسخگویی بخش آموزش و جزوات کلاسی ساعت 10 الی 18
66568621-021   داخلی 3