۲۱ آذر ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 152

برنامه کلاسی روز جمعه 22 آذر 98
  گروه آموزشی دکتر خلیلی
جمعه 22 / 09/ 98
 
  ساعت درس استاد کلاس برگزار/ کنسل جزوه آزمون  
  8-12 بیوشیمی ارشد  تابستان دکتر محمدنژاد 402 برگزار - دارد  
  8-12 سلولی و مولکولی ارشد  پاییز دکتر اقدم 302 برگزار - دارد  
  8-12 فیزیولوژی ارشد پاییز،ارشد علوم و دکتری دکتر عبدی 503 برگزار - -  
  8-12 زبان ارشد  پاییز دکتر شاهرضا 501 برگزار دارد -  
  8-16* جنین شناسی دکتری (یک هفته درمیان) دکتر گنجی - 29 آذر - -  
  8:30-11:30 زبان آیلتس(ترم دوم) استاد حیدرنیا - کنسل - -  
  9-12 مشاوره ژنتیک دکتر اکبری 301 برگزار - -  
  12:30-16 ژنتیک پایه و پزشکی  ارشد تابستان دکتر اکبری 402 برگزار - -  
  12:30-16 زبان  ارشد تابستان دکتر شاهرضا 302 برگزار - دارد  
  12:30-16 بیوشیمی  ارشد  پاییز دکتر محمدنژاد 501 برگزار - -  
  13-20* نانوفناوری پزشکی دکتری دکتر سردارآبادی 301 برگزار - -  
  13-16 باکتری شناسی دکتری دکتر بلوری 401 برگزار - -  
  13-16 استعداد تحصیلی دکتری استاد مدنی 403 برگزار - -  
  16-20 تغذیه و رژیم درمانی  ارشد تابستان استاد جلالی 302 برگزار - -  
  16-20 ایمنی شناسی  ارشد  پاییز استاد نصری 501 برگزار - -  
  16-20 ژنتیک  ارشد  پاییز دکتر اکبری 402 برگزار - -  
  16-20 قارچ شناسی ارشد پاییز(یک هفته درمیان) دکتر فلاح 401 برگزار دارد -  
  16-20 انگل شناسی ارشد  پاییز(یک هفته درمیان) دکتر بهروان - 29 آذر - -  
  16-20 فوق العاده ایمنی شناسی ارشد تابستان (یک هفته در میان) استاد صفدریان 403 برگزار - -  
راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب بانک پارسیان-  مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 402 -  403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5
501-502-503 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 4 واحد 11
601-602-603 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 5 واحد َ15
                           شماره تماس واحد آموزش انقلاب :                                   66568621 – 021                          داخلی 3
                      آدرس کانال تلگرام آموزش واحد انقلاب :                                  https://t.me/DrKhaliliAmoozesh            
          آدرس سایت :                                www.dkg.ir