۸ خرداد ۱۴۰۱ | تعداد بازدید : 73

برنامه کلاسی دوشنبه 9 خرداد ماه 1401
 
گـروه آمـوزشـی دکتـر خلیـلی
برنامه کلاسی دوشنبه 9 خرداد ماه 1401
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
18 _ 10 جلسه 1  نکته و تست ژنتیک VIP آنلاین  دکتری دکتر بهروزاقدم وب پلاس برگزار
20_ 16 جلسه 2 انگل شناسی (دکتری ) آنلاین دکتر بهروان اسکای روم برگزار
 
داوطلبان گرامی در صورت بروز مشکل احتمالی در هنگام ورود به کلاس قبل از تماس با پشتیبانی ابتدا از پایدار بودن
 سرعت اینترنت خود اطمینان حاصل نمایید ،جهت اطلاع از وضعیت سرعت اینترنت خود میتوانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید:
https://b2n.ir/s84203
در صورت مواجه شدن با خطاهای احتمالی در هنگام نصب نرم افزار ، یا ورود به کلاس جهت صرفه جویی در زمان و رسیدگی
 سریع پشتیبان حتما نرم افزار anydesk را قبل از تماس با پشتیبان از طریق لینک زیر نصب  نمایید:
https://b2n.ir/e16292
 
شماره تماس : 02166568621   داخلی 3
پاسخـگویی بخـش آمـوزش از  ساعت 10 الـی 18
 
کانال اطلاع رسانی آموزش :        https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
سایت گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی:       www.dkg.ir