۸ اسفند ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 140

برنامه کلاسی دوشنبه 9 اسفند ماه 1400
گـروه آمـوزشـی دکتـر خلیـلی
برنامه کلاسی دوشنبه 9 اسفند ماه 1400
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
12_ 8:30 فوق العاده ژنتیک پایه و پزشکی آنلاین
ویژه کد های سه شنبه ترم تابستان و یکشنبه ترم پاییز
دکتر بهروز اقدم اسکای روم برگزار
16_ 12:30 جلسه سی و دو (فوق العاده) سلولی و مولکولی آنلاین
ویژه کد های پنجشنبه و جمعه ارشد و دکتری ترم پاییز و زمستان
دکتر بهروز اقدم وب پلاس برگزار
21_15 جلسه نه ایمنی شناسی آنلاین ارشد زمستان استاد نصر - کنسل
20_ 16 جلسه سی و دو ایمنی شناسی آنلاین ارشد تابستان استاد صفدریان وب پلاس برگزار
20_ 16 جلسه سی و چهار شیمی آلی و عمومی آنلاین ارشد تابستان دکتر اکبری وب پلاس برگزار
20_ 16  قارچ شناسی آنلاین دکتری پاییز دکتر فلاح - کنسل
20_ 16 جلسه شانزده بیوشیمی آنلاین ارشد پاییز دکتر محمدنژاد وب پلاس برگزار
21_ 16 جلسه بیست و یک (فوق العاده) بیوشیمی آنلاین ارشد پاییز دکتر رضویان وب پلاس برگزار
 
داوطلبان گرامی در صورت بروز مشکل احتمالی در هنگام ورود به کلاس قبل از تماس با پشتیبانی ابتدا از پایدار بودن
 سرعت اینترنت خود اطمینان حاصل نمایید ،جهت اطلاع از وضعیت سرعت اینترنت خود میتوانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید:
https://b2n.ir/s84203
در صورت مواجه شدن با خطاهای احتمالی در هنگام نصب نرم افزار ، یا ورود به کلاس جهت صرفه جویی در زمان و رسیدگی سریع پشتیبان
حتما نرم افزار anydesk را قبل از تماس با پشتیبان از طریق لینک زیر نصب  نمایید:
https://b2n.ir/e16292
 
شماره تماس : 02166568621   داخلی 3
پاسخـگویی بخـش آمـوزش از  ساعت 10 الـی 18

کانال اطلاع رسانی آموزش :        https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
سایت گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی:       www.dkg.ir