۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | تعداد بازدید : 51

برنامه کلاسی دوشنبه 30 خرداد ماه 1401
گـروه آمـوزشـی دکتـر خلیـلی
برنامه کلاسی دوشنبه 30 خرداد ماه 1401
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
19_ 16 جلسه 1  آموزش تند خوانی (دوره اول ) استاد زنگنه اسکای روم برگزار
 
داوطلبان گرامی در صورت بروز مشکل احتمالی در هنگام ورود به کلاس قبل از تماس با پشتیبانی ابتدا از پایدار بودن
 سرعت اینترنت خود اطمینان حاصل نمایید ،جهت اطلاع از وضعیت سرعت اینترنت خود میتوانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید:
https://b2n.ir/s84203
در صورت مواجه شدن با خطاهای احتمالی در هنگام نصب نرم افزار ، یا ورود به کلاس جهت صرفه جویی در زمان و رسیدگی
 سریع پشتیبان حتما نرم افزار anydesk را قبل از تماس با پشتیبان از طریق لینک زیر نصب  نمایید:
https://b2n.ir/e16292
 
شماره تماس : 02166568621   داخلی 3
پاسخـگویی بخـش آمـوزش از  ساعت 10 الـی 18
 
کانال اطلاع رسانی آموزش :        https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
سایت گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی:       www.dkg.ir