۱ اسفند ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 154

برنامه کلاسی دوشنبه 2 اسفند ماه 1400
 
گـروه آمـوزشـی دکتـر خلیـلی
برنامه کلاسی دوشنبه 2 اسفند ماه 1400
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
16_ 12:30 جلسه سی و یک (فوق العاده) سلولی و مولکولی آنلاین
ویژه کد های پنجشنبه و جمعه ارشد و دکتری ترم پاییز و زمستان
دکتر بهروز اقدم وب پلاس برگزار
21_15 جلسه هشتم ایمنی شناسی آنلاین ارشد زمستان استاد نصر وب پلاس برگزار
21_ 16 جلسه هفتم (فوق العاده) بیوشیمی آنلاین ارشد تابستان و پاییز دکتر رضویان وب پلاس برگزار
20_ 16 جلسه سی و یک ایمنی شناسی آنلاین ارشد تابستان استاد صفدریان وب پلاس برگزار
20_ 16 جلسه سی و سه شیمی آلی و عمومی آنلاین ارشد تابستان دکتر اکبری وب پلاس برگزار
20_ 16 جلسه سیزدهم قارچ شناسی آنلاین ارشد و دکتری پاییز دکتر فلاح وب پلاس برگزار
20_ 16 جلسه پانزدهم بیوشیمی آنلاین ارشد پاییز دکتر محمدنژاد وب پلاس برگزار
 
داوطلبان گرامی در صورت بروز مشکل احتمالی در هنگام ورود به کلاس قبل از تماس با پشتیبانی ابتدا از پایدار بودن
 سرعت اینترنت خود اطمینان حاصل نمایید ،جهت اطلاع از وضعیت سرعت اینترنت خود میتوانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید:
https://b2n.ir/s84203
در صورت مواجه شدن با خطاهای احتمالی در هنگام نصب نرم افزار ، یا ورود به کلاس جهت صرفه جویی در زمان و رسیدگی سریع پشتیبان ،حتما نرم افزار anydesk را قبل از تماس با پشتیبان از طریق لینک زیر نصب  نمایید:
https://b2n.ir/e16292
 
شماره تماس : 02166568621   داخلی 3
پاسخـگویی بخـش آمـوزش از  ساعت 10 الـی 18
کانال اطلاع رسانی آموزش :        https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
سایت گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی:       www.dkg.ir