۱۵ اسفند ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 103

برنامه کلاسی دوشنبه 16 اسفند ماه 1400
 
گـروه آمـوزشـی دکتـر خلیـلی
برنامه کلاسی دوشنبه 16 اسفند ماه 1400
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
12_ 8:30 جلسه ششم سلولی و مولکولی (مرور جلسات گذشته) آنلاین ارشد زمستان. دکتر بهروز اقدم وب پلاس برگزار
16_ 12:30 جلسه سی (فوق العاده) سلولی و مولکولی آنلاین
ویژه کد های پنجشنبه و جمعه ارشد و دکتری ترم پاییز و زمستان
دکتر بهروز اقدم وب پلاس برگزار
21_15 جلسه ده ایمنی شناسی آنلاین ارشد زمستان استاد نصر وب پلاس برگزار
20_ 16 جلسه سی و پنج شیمی آلی و عمومی آنلاین ارشد تابستان دکتر اکبری وب پلاس برگزار
20_ 16 قارچ شناسی آنلاین دکتری پاییز دکتر فلاح - اعلام میشود
20_ 16 جلسه هجده بیوشیمی آنلاین ارشد پاییز دکتر محمدنژاد وب پلاس برگزار
21_ 16 جلسه بیست و سه (فوق العاده) بیوشیمی آنلاین ارشد پاییز دکتر رضویان وب پلاس برگزار
 
داوطلبان گرامی در صورت بروز مشکل احتمالی در هنگام ورود به کلاس قبل از تماس با پشتیبانی ابتدا از پایدار بودن
 سرعت اینترنت خود اطمینان حاصل نمایید ،جهت اطلاع از وضعیت سرعت اینترنت خود میتوانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید:
https://b2n.ir/s84203
در صورت مواجه شدن با خطاهای احتمالی در هنگام نصب نرم افزار ، یا ورود به کلاس جهت صرفه جویی در زمان و رسیدگی سریع پشتیبان
حتما نرم افزار anydesk را قبل از تماس با پشتیبان از طریق لینک زیر نصب  نمایید:
https://b2n.ir/e16292
 
شماره تماس : 02166568621   داخلی 3
پاسخـگویی بخـش آمـوزش از  ساعت 10 الـی 18
کانال اطلاع رسانی آموزش :        https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
سایت گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی:       www.dkg.ir