۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | تعداد بازدید : 84

برنامه کلاسی دوشنبه 12 اردیبهشت 1401
گـروه آمـوزشـی دکتـر خلیـلی
برنامه کلاسی دوشنبه 12  اردیبهشت ماه 1401
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
16_ 12 نکته و تست سلولی و مولکولی آنلاین
ارشد و دکتری کدهای سه شنبه و پنجشنبه تابستان
دکتر بهروزاقدم _ 19  اردیبهشت
21_ 16 نکته و تست شیمی آلی و عمومی آنلاین (کدهای ارشد تابستان و پاییز) دکتر اکبری _ 19  اردیبهشت
22:30_ 18:30 نکته و تست پرستاری کودکان آنلاین  ارشد  پاییز دکتر بگجانی _ 19  اردیبهشت
 
به اطلاع میرساند بخش آموزش و پشتیبانی فنی در تاریخ دوشنبه 12 اردیبهشت تعطیل میباشد.


 
کانال اطلاع رسانی آموزش :        https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
سایت گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی:       www.dkg.ir