۵ خرداد ۱۴۰۱ | تعداد بازدید : 69

برنامه کلاسی جمعه 6 خرداد ماه 1401
گروه آمـوزشی دکتر خلیلی 
برنامه کلاسی جمعه  6 خرداد ماه 1401
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
9-12 جلسه اول انگل شناسی ویژه دکتری دکتر بهروان اسکای روم برگزار
17 رفع اشکال استعداد تحصیلی دکتری آنلاین ( دوره اول و دوم ) استاد احمدیان اسکای روم برگزار
19_16 زبان انگلیسی A2Z  سال 1400 استاد حیدرنیا اسکای روم برگزار
مرکز تحقیقات زیست پزشکی سرطان
برنامه کلاسی جمعه 6 خرداد ماه 1401
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
12_ 9 مقاله نویسی کاربردی آنلاین (عیدانه) دکتر میدانی _ کنسل
14:30 _ 12:30 آنالیز آماری کاربردی آنلاین (عیدانه) دکتر شعله _ کنسل
17_ 15 سیستماتیک ریویو و متا آنالیز آنلاین (عیدانه) دکتر شعله _ کنسل
بخـش آمـوزش  جمعه 6 خرداد تعطیل میباشد .
 
کانال تلگرام اطلاع رسانی آموزش :        https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
سایت گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی:       www.dkg.ir