۲۰ دی ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 98

برنامه کلاسی جمعه 21 دی 97 / واحد انقلاب
برنامه کلاسی جمعه 21 دی 97 / واحد انقلاب
 ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری/کنسلی جزوه آزمون
12 - 8 تغذیه و رژیم درمانی ارشد تابستان استاد جلالی 301 برگزار - دارد
12 - 8 زبان تخصصی زیست علوم و آزاد دکتر جلیلی 603 برگزار دارد -
12- 8   ژنتیک و ژنتیک بیوشیمیایی دکتری
ادامه کلاس ژنتیک و ژنتیک بیوشیمیایی دکتری
دکتر ذکری  402 برگزار - -
14- 12  ادامه در کلاس 602*
12- 8 بافت شناسی ارشد پاییز  دکتر صدر آبادی 401 برگزار - دارد
12 -  8:30 نوروفیزیولوژی دکتری(هر هفته) دکتر حسینی 403 کنسل - -
12- 8 بیوشیمی ارشد پاییز   دکتر محمدنژاد 501 برگزار - دارد
12 - 8 ایمنی شناسی دکتری  دکتر خلیلی 503 برگزار - -
8-14 پرستاری داخلی و جراحی ارشد پاییز(یک هفته درمیان) استاد حیدری - 28 دی ماه - -
12:15 – 8:15 سلولی و مولکولی ارشد تابستان دکتر اقدم 302 برگزار - -
16- 9 نانوفناوری پزشکی دکتری دکتر سردارآبادی - کنسل - -
16 – 12:30 آزمون -- 301 برگزار - -
16 – 12:30 بیوشیمی ارشد تابستان دکتر محمد نژاد 302 برگزار - دارد
16 – 12:30 ژنتیک پایه و پزشکی ارشد پاییز/ ژنتیک مولکولی علوم دکتر اکبری 402 برگزار - -
16 – 12:30 زبان ارشد پاییز(ظرفیت محدود) دکتر شاهرضا 401 برگزار - دارد
16 – 12:30 ایمنی ارشد پاییز دکتر خلیلی 501 برگزار - -
16 – 12:30 انگل شناسی دکتری دکتر رئیسی - - - -
16:30 – 12:30 شروع استعداد تحصیلی دکتری(دوره دوم) استاد مدنی 601 برگزار دارد -
17- 13 میکروب شناسی پزشکی دکتری دکتر بلوری 603 برگزار - -
18 - 14 فیزیولوژی ارشد پاییز  استاد عبدی 503* برگزار - -
20- 14 بافت شناسی و جنین شناسی دکتری دکتر مجیدپور 403* برگزار - -
- خصوصی فارماسیوتیکس گروه اساتید - کنسل - -
20  -16 ایمنی ارشد تابستان (یک هفته در میان) استاد صفدریان 401 برگزار - -
20 – 16 ژنتیک پایه و پزشکی ارشد تابستان دکتر اکبری 302 برگزار - -
20- 16 قارچ شناسی ارشد پاییز( یک هفته در میان) دکتر فلاح - 28 دی ماه - -
20- 16 انگل شناسی ارشد پاییز( یک هفته در میان) دکتر رئیسی 501 برگزار - -
20 – 16:30 استعداد تحصیلی دکتری(دوره اول) استاد مدنی 402 برگزار - -
 
      راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی-
  301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب بانک پارسیان-  مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 402 -  403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 2 واحد 5
501-502-503 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 4 واحد 11
601-602-603 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند طبقه 5 واحد 15