۱۹ اسفند ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 148

برنامه کلاسی جمعه 20 اسفند ماه 1400
گـروه آمـوزشـی دکتـر خلیـلی 
برنامه کلاسی جمعه 20 اسفند ماه 1400
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
12_ 8 جلسه هجده بیوشیمی آنلاین ارشد پاییز دکتر محمدنژاد وب پلاس برگزار
12_ 8:30 جلسه بیست زبان انگلیسی آنلاین ارشد و دکتری پاییز استاد حیدرنیا وب پلاس برگزار
12_9 جلسه پانزده انگل شناسی آنلاین ارشد و دکتری پاییز دکتر بهروان وب پلاس برگزار
13_9 جلسه هفدهم (فوق العاده)  ویروس شناسی آنلاین ارشد و دکتری پاییز دکتر یزدانی وب پلاس برگزار
16_ 12 جلسه بیست و چهار (فوق العاده) استعداد تحصیلی آنلاین دکتری (دوره دوم). استاد مدنی/ استاد احمدیان وب پلاس برگزار
16_ 12:30 جلسه دوم نکته و تست زبان آنلاین ارشد و دکتری پاییز استاد حیدرنیا وب پلاس برگزار
16_ 12:30 جلسه هفت بیوشیمی تخصصی دکتری دکتر محمدنژاد وب پلاس برگزار
16_ 12:30 جلسه هجده زبان انگلیسی آنلاین ارشد پاییز استاد خدادادی وب پلاس برگزار
16_ 12:30 جلسه سی و هفت سلولی و مولکولی آنلاین
ویژه کدهای پنجشنبه و جمعه ارشد و دکتری پاییز و زمستان
دکتر بهروز اقدم وب پلاس برگزار
19_16 جلسه نه باکتری شناسی ارشد ترم زمستان دکتر بلوری وب پلاس برگزار
19_16 زبان انگلیسی A2Z  سال 1400 استاد حیدرنیا 402 برگزار
20_ 16 جلسه بیست و یک خون شناسی و بانک خون آنلاین  ارشد و دکتری پاییز دکتر نامجو وب پلاس برگزار
مرکـز  تحقیقات زیسـت پزشکی سرطان
برنامه کلاسی جمعه 20 اسفند ماه 1400
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
12_ 10 آنالیز آماری کاربردی دکتر شعله اسکای روم برگزار
14_ 12 سیتماتیک ریویو و متاآنالیز دکتر شعله اسکای روم برگزار
17 _ 14:30 مقاله نویسی کاربردی دکتر میدانی اسکای روم برگزار
 
داوطلبان گرامی در صورت بروز مشکل احتمالی در هنگام ورود به کلاس قبل از تماس با پشتیبانی ابتدا از پایدار بودن سرعت اینترنت خود اطمینان حاصل نمایید جهت اطلاع از وضعیت سرعت اینترنت خود میتوانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید:
https://b2n.ir/s84203
در صورت مواجه شدن با خطاهای احتمالی در هنگام نصب نرم افزار جهت صرفه جویی در زمان و رسیدگی سریع پشتیبان
حتما نرم افزار anydesk را قبل از تماس با پشتیبان از طریق لینک زیر نصب  نمایید:
https://b2n.ir/e16292
شماره تماس : 02166568621   داخلی 3
 
پاسخـگویی بخـش آمـوزش از  ساعت 10 الـی 18
کانال اطلاع رسانی آموزش :        https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
سایت گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی:       www.dkg.ir