۲ خرداد ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 187

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 3 خرداد ماه
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی پنج شنبه 03/ 03/97
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری /کنسلی
12- 8 شیمی آلی و عمومی پاییز دکتر اکبری - شروع 10 خرداد
8-12 نکته و تست سلولی و مولکولی (تابستان وپاییز) دکتر اقدم 501 برگزار
12 - 8 u نکته و تست تغذیه و رژیم درمانی دکتر محمدزاده/ دکتر جلالی 402 برگزار
12- 8 نکته و تست خون شناسی انقلاب و میرداماد دکتر نامجو 301 برگزار
16- 12:30 نکته و تست زبان (دو هفته درمیان) دکتر یعقوبی - 10 خرداد ماه
16- 12:30 u نکته و تست فیزیک عمومی دکتر اسدی - شروع  24خرداد ماه
16 – 12:30 نکته و تست زبان تابستان استاد حیدرنیا 503 برگزار
16- 12:30   نکته و تست باکتری شناسی دکتر بلوری 402 برگزار  
16 – 12:30 ویدئو کنفرانس شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری 502 برگزار
12:30-20 نکته و تست زبان پاییز+ زبان تابستان + زبان پاییز (پوشش IQB) دکتر شاهرضا 501 برگزار
20- 16 نکته و تست زبان پاییز استاد حیدرنیا 401 برگزار
16-20 نکته و تست بیوشیمی (تابستان وپاییز)² استاد عسگرخانی 402 برگزار
16-20 ویدئو کنفرانس اقتصاد بهداشت استاد علیزاده 502 برگزار