۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 130

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 20 اردیبهشت ماه
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی پنج شنبه 97/02/20
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری /کنسلی
12- 8 شیمی آلی و عمومی پاییز دکتر اکبری 302 برگزار
8-12 u نکته و تست سلولی و مولکولی (تابستان وپاییز) دکتر اقدم - شروع 27 اردیبهشت
12- 8 نکته و تست بیوشیمی (تابستان وپاییز) استاد عسگرخانی 401 برگزار
12 - 8 u نکته و تست تغذیه و رژیم درمانی دکتر محمدزاده - شروع اعلام میشود
12- 8 u نکته و تست خون شناسی دکتر نامجو 301 برگزار
20- 12 نکته و تست زبان پاییز+ زبان تابستان + زبان پاییز (پوشش IQB) دکتر شاهرضا 501 برگزار
16- 12:30 نکته و تست زبان (یک هفته درمیان) دکتر یعقوبی 301 برگزار
16- 12:30  u شروع نکته و تست باکتری شناسی دکتر بلوری 401 برگزار  
16- 12:30 نکته و تست زبان (تابستان) استاد حیدرنیا - کنسل
16- 12:30 u شروع نکته و تست فیزیک عمومی دکتر اسدی 403 شروع اعلام میشود
16 – 12:30 ویدئو کنفرانس شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری 502 برگزار
20- 16 زبان پاییز استاد حیدرنیا 402 برگزار
16-20 ویدئو کنفرانس اقتصاد بهداشت استاد علیزاده 502 برگزار