۱۱ خرداد ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 153

برنامه کلاسی ارشد و دکتری  روز شنبه 12 خرداد ماه
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی شنبه  97/03/12
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزار/کنسل
10-13 آزمـــون --- 401،402،403 برگزار
20- 15:30 نکته و تست فیزیولوژی  پاییز دکتر قاسمی 501 برگزار
16-20 ویدئو کنفرانس فیزیولوژی استاد عبدی 502 برگزار