۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 158

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 18 اردیبهشت ماه
                گروه آموزشی دکترخلیلی
برنامه کلاسی سه شنبه 97/02
/18
برگزار/ کنسل کلاس استاد درس ساعت
شروع 25 اردیبهشت - دکتر اقدم u نکته و تست سلولی و مولکولی (تابستان و پاییز) 17:30 -13:30
برگزار 302 دکتر محمد نژاد بیوشیمی دکتری و زمستان 16-20
برگزار 502 دکتر خلیلی ویدئوکنفرانس ایمنی شناسی 20- 16