۲۱ خرداد ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 161

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 21 خرداد ماه
 گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی دوشنبه  21/03/97  
برگزار / کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
برگزار 502 دکتر محمد نژاد ویدئو کنفرانس بیوشیمی 16-13
برگزار 302 دکتر خلیلی نکته و تست ایمنی شـناسـی 17 -12
برگزار 501 دکتر شاهرضا فوق العاده زبان ( ویژه کلیه کدها) 20 - 12
برگزار 301 دکتر بلوری نکته و تست باکتری شناسی 20 - 17