۱۹ بهمن ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 211

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز جمعه 20 بهمن
 
گروه آموزشی دکترخلیلی
برنامه کلاسی  جمعه 20 بهمن
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری/کنسلی
12- 8 بیوشیمی پاییز دکتر محمدنژاد 302 برگزار
12- 8 آناتومی تشریح پاییز دکتر عبدالهی 403 برگزار
12 - 8 ایمنی شناسی تابستان دکتر خلیلی 501 برگزار
12 - 8 زبان  تابستان دکتر شاهرضا 503 برگزار
12 - 8 استعداد تحصیلی دکتری دکتر وکیلی 402 برگزار
12- 8 قارچ شناسی پاییز و دکتری دکتر زارعی - کنسل
16-8 پرستاری داخلی و جراحی(یک هفته درمیان) استاد حیدری - 27 بهمن
12 – 9 زبان تخصصی علوم و آزاد دکتر جلیلی 603 برگزار
12- 9 خصوصی آموزش بهداشت استاد حدادیان 602 برگزار
12 - 9 ویدئو کنفرانس سلولی و مولکولی دکتر اقدم 502 برگزار
12 - 9 MHLE دوره پنجم استاد کریمی 404 برگزار
12- 9 بیماریهای زنان پاییز استاد قوام پور - کنسل
15- 12 جنین شناسی  پاییز دکتر عبدالهی 403 برگزار
16- 12:30 بیوشیمی تابستان دکتر محمدنژاد 301 برگزار
16- 12:30 زبان پاییز دکتر شاهرضا 402 برگزار
19- 12:30 ژنتیک پایه و پزشکی پاییز / ژنتیک مولکولی علوم دکتر اکبری 603 برگزار
16- 12:30 سلولی و مولکولی پاییز  و زمستان و  دکتری دکتر اقدم 501 برگزار
16- 12:30 ایمنی شناسی دکتری دکتر خلیلی 302 برگزار
20- 12:30 نانو فناوری دکتری دکتر سردارآبادی 503 برگزار
16- 13 ویدئو کنفرانس باکتری شناسی دکتر بلوری 502 برگزار
16- 13 فارماسیوتیکس دکتری/ ارزشیابی فارماسیوتیکس دکتر جاویدی 404 برگزار
15 – 13:30 خصوصی زبان استاد اسماعیلی 405 برگزار
20-16 میکروب شناسی دکتری دکتر بلوری 403 برگزار
19- 16 بیماریهای داخلی و جراحی مامایی پاییز (یک هفته درمیان) استاد قوام پور - 27 بهمن
19- 16 نوزادان و مراقبت های مربوطه پاییز( یک هفته درمیان) استاد قوام پور - کنسل
20- 16 ایمنی شناسی  پاییز دکتر خلیلی 302 برگزار
20- 16 بافت شناسی شناسی دکتری دکتر مجیدپور 501 برگزار
20- 16 بیوشیمی تابستان دکتر محمدنژاد 301 برگزار
20-16 زبان پاییز دکتر مهاجرنیا - کنسل
20-16 زبان زمستان دکتر شاهرضا 402 برگزار
19:30 – 16:30 ریاضی عمومی پاییز استاد طباطبائی 401 برگزار