۱۳ خرداد ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 157

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 16 خرداد

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 16 خرداد
 
برگزار/ کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
کنسل - استاد حیدرنیا ویدئو کنفرانس زبان 11 - 8
کنسل - دکتر خلیلی نکته و تست ایمنی شناسی 17 – 12
کنسل - استاد علیزاده نکته و تست اقتصاد بهداشت پاییز 19 - 15