۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 224

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 6 اردیبهشت
 
برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 6 اردیبهشت
 
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری /کنسلی
12- 8 شیمی آلی و عمومی پاییز دکتر اکبری - کنسل
12- 8 استعداد تحصیلی دکتری دکتر یعقوبی 401 برگزار
12- 8 بیوشیمی دکتری دکتر محمدنژاد 503 برگزار
12- 8 ²²² نکته و تست خون شناسی دکتر نامجو - شروع 13 اردیبهشت / اطلاعیه
16 - 8 تغذیه و رژیم درمانی پاییز و دکتری+میرداماد دکتر محمدزاده 402 برگزار
16- 8 فوق العاده شیمی دارویی دکتری دکتر محبوبی 404 برگزار
13 - 14:30 سلولی و مولکولی  پاییز و کدهای زمستان دکتر اقدم 302 برگزار / اطلاعیه
16- 12:30 نکته و تست زبان دکتر یعقوبی 301 برگزار
16- 12:30  ²²² نکته و تست باکتری شناسی دکتر بلوری - شروع 13 اردیبهشت
16- 12:30 زبان تابستان + زبان پاییز  (پوشش IQB) دکتر شاهرضا 501 برگزار
16- 12:30 زبان تابستان استاد حیدرنیا - کنسل
16 – 12:30 ویدئو کنفرانس شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری - کنسل
16 - 13 فوق العاده مقدمات آمار زیستی استاد اسلامی 403 برگزار
20- 16 زبان پاییز استاد حیدرنیا - کنسل
20- 16 نکته و تست زبان پاییز دکتر شاهرضا 501 برگزار
16-20 وید ئو کنفرانس اقتصاد بهداشت استاد علیزاده 502 برگزار
20 – 16 خون شناسی دکتری دکتر نامجو - کنسل
20 -17:30 جنین شناسی دکتری( علوم تولید مثل) دکتر مجید پور 403 برگزار