۱۷ مرداد ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 235

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 18 مرداد

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 18 مرداد
 
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری /کنسلی
16 - 12 MHLE / MCHE (دوره دوم) دکتر یعقوبی 301 برگزار
20- 16 MHLE / MCHE (دوره اول) دکتر یعقوبی 301 برگزار