۱۳ خرداد ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 225

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 17 خردادماه

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 17 خردادماه
 
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری /کنسلی
12- 8 uنکته و تست شیمی آلی و عمومی پاییز دکتر اکبری - کنسل
12 - 8 نکته و تست تغذیه و رژیم درمانی دکتر محمدزاده/ دکتر جلالی 302 برگزار
16- 8 نکته و تست خون شناسی انقلاب و میرداماد دکتر نامجو - 24 خرداد
16- 12:30 نکته و تست زبان (دو هفته درمیان) دکتر یعقوبی - 31 خرداد ماه
16- 12:30 u نکته و تست فیزیک عمومی دکتر اسدی - شروع  24خرداد ماه
16 – 12:30 نکته و تست زبان تابستان استاد حیدرنیا - شروع  24خرداد ماه
16- 12:30   نکته و تست باکتری شناسی دکتر بلوری 301 برگزار  
16 – 12:30 ویدئو کنفرانس شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری - کنسل
11-20 نکته و تست زبان پاییز+ زبان تابستان + زبان پاییز (پوشش IQB) دکتر شاهرضا 302 برگزار
20- 16 نکته و تست زبان پاییز استاد حیدرنیا - شروع  24خرداد ماه
16-20 نکته و تست بیوشیمی (تابستان وپاییز) استاد عسگرخانی 301 برگزار
16-20 ویدئو کنفرانس اقتصاد بهداشت استاد علیزاده 502 برگزار