۲۱ خرداد ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 422

 برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 22 خرداد
برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 22 خرداد
 
برگزار/ کنسل کلاس استاد درس ساعت
برگزار 502 دکترجلالی همایش ویدئو کنفرانس تغذیه  (نکته و تست) 16 - 12
برگزار 501 دکتر شاهرضا فوق العاده زبان ( ویژه کلیه کدها) 20 - 12
برگزار 502 دکتر خلیلی ویدئوکنفرانس ایمنی شناسی 20- 16
برگزار 301 دکتر محمدنژاد نکته و تست بیوشیمی (ویژه کد زمستان) 20 - 16