۱۳ خرداد ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 348

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 15 خردادماه

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 15 خردادماه
 
برگزار/ کنسل کلاس استاد درس ساعت
کنسل - دکترجلالی همایش ویدئو کنفرانس تغذیه  (نکته و تست) 16 - 12
کنسل - دکتر خلیلی ویدئوکنفرانس ایمنی شناسی 20- 16
کنسل - دکتر محمدنژاد نکته و تست بیوشیمی (ویژه کد زمستان) 20 - 16