۱۸ مهر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1071

برنامه کلاسهای روز یکشنبه 19 مهر 94

برنامه کلاسهای روز یکشنبه 19 مهر 94
 
ساعت درس استاد کلاس
14-20 بیوشیـمی دکتری (دوره دوم) دکترمحمـدنژاد 301
14:15-16 خصوصی سلولی و مولکولی دکتر اقدم اسفند B -402
15-20 خون شناسی دکتری دکتر نامجو 302