۲۶ اسفند ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 2101

برنامه پاسخگویی مشاوران موسسه دکتر خلیلی در ایام عید
 
برنامه پاسخگویی مشاوران و مدیران بخش های موسسه دکتر خلیلی در ایام عید
 
تاریخ نام و شماره تماس مشاور ساعت
5 فرودین 96 مهندس خلیلی
09359350036
10-18
6 فرودین 96 خانم دانشمند
09197281935
10-18
7 فرودین 96 خانم دانشمند
09197281935
10-14
7 فرودین 96 آقای خلیلی
09191685970
14-18
8 فرودین 96 آقای خلیلی
09191685970
10-18
9 فرودین 96 آقای مجرد
09196833826
10-18
10 فرودین 96 آقای مجرد
09196833826
10-18
 11فرودین 96 آقای خلیلی
09191685970
10-14
11فرودین 96 خانم دانشمند
09197281935
14-18

 
پاسخگویی تلگرامی خط مشاور از پنجم تا دهم فروردین ماه هر روز ساعت 18-20