۹ دی ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1011

برنامه نکته و تست کارشناسی ارشد 96

برنامه نکته و تست کارشناسی ارشد 96
 
نام کلاس نام استاد شروع پایان تعداد ساعات زمان
بیوشیمی(تابستان) دکتر محمدنژاد 22 فروردین 26 اردیبهشت 25 سه شنبه 20-15
بیوشیمی(تابستان) دکتر محمدنژاد 25 فروردین 29 اردیبهشت 25 جمعه 20-16
بیوشیمی(پاییز) دکتر محمدنژاد 25 فروردین 29 اردیبهشت 25 جمعه 12-8
بیوشیمی(پاییز) دکتر محمدنژاد 19 فروردین 23 اردیبهشت 25 شنبه 20-16
بیوشیمی(پاییز) دکتر محمدنژاد 21 فروردین 25 اردیبهشت 25 دوشنبه 20-16
بیوشیمی(تابستان) استاد عسگرخانی 6 اردیبهشت 27 اردیبهشت 16 چهارشنبه 13-9
بیوشیمی(تابستان) استاد عسگرخانی 7 اردیبهشت 28 اردیبهشت 16 پنجشنبه 16-30/12
بیوشیمی( پاییز) استاد عسگرخانی 7 اردیبهشت 28 اردیبهشت 16 پنجشنبه 12-8
بیوشیمی(پاییز) استاد عسگرخانی 7 اردیبهشت 28 اردیبهشت 16 پنجشنبه 20-16
ایمنی شناسی(تابستان) دکتر خلیلی 4 اردیبهشت 8 خرداد 20 دوشنبه 20-17
ایمنی شناسی(تابستان) دکتر خلیلی 1 اردیبهشت 29 اردیبهشت 20 جمعه 12-8
ایمنی شناسی(پاییز) دکتر خلیلی 6 اردیبهشت 17 خرداد 20 چهارشنبه 20-17
ایمنی شناسی(پاییز) دکتر خلیلی 1 اردیبهشت 29 اردیبهشت 20 جمعه 20-16
باکتری شناسی(تابستان) استاد رضازاده 16 دی 19 اسفند 16 پجشنبه 20-16
(یک هفته درمیان)
باکتری شناسی(پاییز) استاد رضازاده 7 اردیبهشت 28 اردیبهشت 16 پنجشنبه 16-30/12
باکتری شناسی(پاییز) استاد بلوری 4 اردیبهشت 22 خرداد 24 دوشنبه 20-17
باکتری شناسی(تابستان) استاد بلوری 30 فروردین 17 خرداد 24 چهارشنبه 20-17
سلولی و مولکولی(تابستان) دکتر بهروزی اقدم 5  اردیبهشت 26 اردیبهشت 16 سه شنبه 13-9
سلولی و مولکولی(تابستان) دکتر بهروزی اقدم 7 اردیبهشت 28 اردیبهشت 16 پنجشنبه 12-8
سلولی و مولکولی(پاییز) دکتر بهروزی اقدم 7 اردیبهشت 28 اردیبهشت 16 پنجشنبه 45/15-15/12
سلولی و مولکولی(پاییز) دکتر بهروزی اقدم 5 اردیبهشت 26 اردیبهشت 16 سه شنبه 18-14
سلولی و مولکولی(پاییز) دکتر بهروزی اقدم 8 اردیبهشت 29 اردیبهشت 16 جمعه 16-30/12
فیزیولوژی وتغذیه ورزشی(پاییز) دکتر صالحیان 19 اسفند 24 فروردین 8 پنجشنبه 12-8
آسیب شناسی وحرکات اصلاحی(پاییز) دکتر حسینی 7  اردیبهشت 14  اردیبهشت 8 پنجشنبه 20-16
آمار،سنجش واندازه گیری(پاییز) دکتراسلامی 24  فروردین 31  فروردین 6 پنجشنبه 16-13
شیمی آلی و عمومی(پاییز) دکتر اکبری 7 اردیبهشت 18 خرداد 30-25 پنجشنبه 12-8
خون شناسی و بانک خون دکتر نامجو 7 اردیبهشت 25 خرداد 32 پنجشنبه 12-8
یا پنجشنبه 20-16
تغذيه و رژیم درمانی(تابستان) دكتر محمدزاده اعلام میشود اعلام میشود --- پنجشنبه 30/20-30/14
تغذيه و رژیم درمانی(پاییز) دكتر محمدزاده اعلام میشود اعلام میشود --- پنجشنبه 14-8
فیزیولوژی* دکتر قاسمی  اردیبهشت  خرداد 36 شنبه 20-14
ژنتيك پایه و پزشکی (تابستان) دکتر اكبري 8 اردیبهشت 22 اردیبهشت 12 جمعه 12-8
ژنتيك پایه و پزشکی (پاییز) دکتر اكبري 8 اردیبهشت 22 اردیبهشت 12 جمعه 16-30/12
ویروس شناسی(پاییز) دکتر یزدانی 6 اردیبهشت 10 خرداد 18 چهارشنبه 20-17
مجموعه زیست وزارت شناسی وزارت علوم(پاییز) استاد طبیب زاده 6 اردیبهشت 6 اردیبهشت 4 چهارشنبه 16-13
زیست عمومی(پاییز) استاد طبیب زاده 6 اردیبهشت 20 اردیبهشت 10 چهارشنبه 19-16
زیست جانوری(پاییز) استاد حیدریان 8 اردیبهشت 15 اردیبهشت 8 جمعه 12-9
بیوفیزیک(پاییز) دکترآذریان 17  فروردین 7 اردیبهشت 16 پنجشنبه 20-16
مقدمه ای بر نانوتکنولوژی(پاییز) دکتر سردارآبادی 6 اردیبهشت 20 اردیبهشت 18 چهارشنبه 20-14
فیزیک عمومی(پاییز) دکتر اسدی 7 اردیبهشت 14 اردیبهشت 8 پنجشنبه 16-30/12
فیزیک اتمی وهسته ای(پاییز) دکتر اسدی 7 اردیبهشت 14 اردیبهشت 8 پنجشنبه 19-16
سم شناسی(پاییز) دکتر رجب نیا 5  اسفند 14 اردیبهشت 21 پنجشنبه 16-13
داروشناسی (رشته سم شناسی)(پاییز) دکتر رجب نیا 5  اسفند 14  اردیبهشت 21 پنجشنبه 12-9
کلیات بهداشت(پاییز) دکتر خسروی 1 اسفند 22  اسفند 8 یکشنبه 18-16
اصول و مبانی مدیریت(پاییز) دکتر خسروی 4  اسفند 25 اسفند 8 چهارشنبه 18-16
سازمان مدیریت بهداشت ودرمان(پاییز) دکتر خسروی 1  اسفند 22  اسفند 8 یکشنبه 20-18
اقتصاد بهداشت(پاییز) دکتر خسروی 4  اسفند 25  اسفند 8 چهارشنبه 20-18
پرستاری داخلی و جراحی(پاییز) استاد حیدری 1  اردیبهشت 15  اردیبهشت 24 جمعه 16-8
نوزادان و مراقبتها(پاییز) استاد عسگرخانی 1   اردیبهشت 29 اردیبهشت 8 جمعه 19-16(یک هفته درمیان)
بیماریهای داخلی وجراحی مامایی(پاییز) استاد عسگرخانی 8 اردیبهشت 5 خرداد 8 جمعه 19-16(یک هفته درمیان)
جنین شناسی(پاییز) دکتر عبدالهی 1  اردیبهشت 15  اردیبهشت 9 جمعه 15-12
بافت شناسی(پاییز) دکتر عبدالهی 4  اردیبهشت 18  اردیبهشت 9 دوشنبه 20-17
آناتومی(تشریح)(پاییز) دکتر عبدالهی 15 اردیبهشت 12  خرداد 20 جمعه 12-8
ریاضی عمومی(پاییز) استاد طباطبایی 1  اردیبهشت 29 اردیبهشت 16 جمعه 30/19-30/16
زبان(پاییز) استاد حیدرنیا 7  اردیبهشت 11  خرداد 24-20 پنجشنبه 20-16
زبان(پاییز) استاد حیدرنیا 7  اردیبهشت 11  خرداد 24-20 پنجشنبه 12-8
زبان(تابستان) استاد حیدرنیا 5 اسفند 14 اردیبهشت 24-20 پنجشنبه 16-30/12
زبان(پاییز) مهندس يعقوبي ---- ---- --- ( 2 جلسه پایانی کلاس)
زبان(پاییز) دکتر شاهرضا 31 فروردین 18  خرداد 32 پنجشنبه 20-16
زبان(پاییز) دکتر شاهرضا 1  اردیبهشت 19  خرداد 32 جمعه 12-8
زبان(تابستان) دکتر شاهرضا 7 بهمن 14 اردیبهشت 32 پنجشنبه 16-30/12
زبان (تابستان) دکتر شاهرضا 8 بهمن 15  اردیبهشت 32 جمعه 16-30/12
زبان(پاییز) استاد فخر 2  بهمن 14  اسفند 28 شنبه 13-9
 
جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در کلاسها با شماره های زیر تماس حاصل نمایید.
شعبه انقلاب         02166568621     ( داخلی 1)
شعبه میرداماد        02122856620