۷ دی ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2513

انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی منتشر کرد

انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی منتشر کرد ....

IQB فیزیک پزشکی (دکتری)
IQB شیمی فیزیک (مجموعه شیمی)
ایمونولوژی رویت
 
برای اطلاع از تازه های نشر در گروه تلگرام ما عضو شوید. tehttp://telegram.me/drkhaliligroupbook
 
 
IQB فیزیک پزشکی (دکتری) IQB شیمی فیزیک (مجموعه شیمی)