۱۴ آذر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1316

انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی منتشر کرد ...

گروه تالیفی دکتر خلیلی کتابهای؛

IQB روانپرستاری همراه با پاسخ تشریحی
IQB پرستاری بهداشت جامعه

میانبر حرکت شناسی کاربردی (همراه با سوالات سالهای گذشته)

را منتشر کرد ...

برای تمامی کتابهایی که امکان خرید آنلاین روی سایت دارند، با 7% تخفیف در نظر گرفته شده است.