۲۴ آذر ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 128

اطلاعیه کنسلی کلاس باکتری شناسی ارشد پاییز (کد دوشنبه) دکتر بلوری
 
اطلاعیه کنسلی کلاس باکتری شناسی ارشد پاییز (کد دوشنبه) دکتر بلوری
به اطلاع داوطلبان گرامی میرسانیم
*کلاس با کتری شناسی ارشد پاییز (کد دو شنبه) دکتر بلوری،دوشنبه 25 آذر کنسل میباشد.