۳ اسفند ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 34

اطلاعیه کلاسی روز یکشنبه 4 اسفند 98 واحد انقلاب
اطلاعیه  فوق العاده کلاس خون شناسی  (ویژه کد پنجشنبه پاییز انقلاب) دکتر نامجو 
به اطلاع داوطلبان گرامی میرسانیم
فوق العاده کلاس خون شناسی (ویژه کد پنجشنبه پاییز انقلاب) دکتر نامجو
یکشنبه 4 اسفند ساعت 14:00 الی 18 برگزار میگردد.