۲۴ فروردین ۱۳۹۸ | تعداد بازدید : 290

اطلاعیه مهم واحد آموزش ( تغییر تاریخ های نکته و تست و همایش های ارشد علوم و ارشد و دکتری بهداشت)
اطلاعیه مهم واحد آموزش ( تغییر تاریخ های نکته و تست و همایش های ارشد علوم و ارشد و دکتری بهداشت)


به اطلاع داوطلبین گرامی میرسانیم
به دلیل جابه جایی تاریخ کنکور ارشد و دکتری وزارت بهداشت  و ارشد وزارت علوم ،کلیه تاریخهای اعلام شده برای 
*کلاسهای نکته و تست / *همایش های علوم  / *همایش های دکتری بهداشت/ *همایش های ارشد بهداشت
این موسسه نیز تغییر خواهد داشت.
تاریخهای جدید برگزاری نکته و تست و همایش ها، از سوی آموزشگاه متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.