۲ بهمن ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 400

اطلاعیه زمان و محل برگزاری آزمون آزمایشی 6 بهمن ماه (انقلاب)

اطلاعیه زمان و محل برگزاری آزمون آزمایشی 6 بهمن ماه (انقلاب)

داوطلبان آزمونی واحد انقلاب؛
آزمون آزمایشی روز جمعه 6 بهمن ماه از ساعت 15 در دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران واقع در میدان انقلاب به سمت میدان آزادی خیابان دکتر قریب برگزار است.
همچنین آزمون در نوبت دوم روز شنبه 7 بهمن در ساعت های 10 و همچنین 13 در ساختمان اسفند برگزار می باشد.