۸ خرداد ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 49

اطلاعیه جدید دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان
دکتر نصیری معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی:

بنا به دستور ریاست دانشگاه و مصوبه شورای آموزشی دانشگاه فقط 50 درصد دانشجویان در دانشکده حضور فیزیکی خواهند داشت و دروس عملی دانشجویان ترم 6 و 8 در ترم های آینده ارائه خواهد شد.

دانشجویان ترم 10 و12 از 17 خردادماه در دانشکده حضور خواهند داشت.

 همچنین امتحانات پایان ترم دروس تئوری این دانشکده اول تیرماه به صورت حضووری برگزار خواهد شد