۱۰ آذر ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 923

اطلاعیه آموزش :لینک های ورود به  کلاس آنلاین کارشناسی ارشد ترم پاییز و دکتری 1400-1399

لینک های ورود به  کلاس آنلاین کارشناسی ارشد ترم پاییز و دکتری 1400-1399
برگزاری کلاس در بستر اسکای روم
بروز رسانی در تاریخ : 10 آذر ماه

 
شنبه
*لینک ورود به کلاس درس زبان ترم ارشد پاييز دکتر يعقوبي12 الی 15
https://www.skyroom.online/ch/dkg/zaban-yaqubi
*لینک دانلود جزوه:
https://b2n.ir/759286
 
*لینک ورود به کلاس درس شيمي آلي و عمومي ترم ارشد پاييز دکتر اکبري16 الی 20
https://www.skyroom.online/ch/dkg/general-chemistry
*لینک دانلود جزوه:
https://b2n.ir/024202
 
یکشنبه
*لینک ورود به کلاس درس زبان انگليسي دکتري دکتر يعقوبي 12 الی 15
https://www.skyroom.online/ch/dkg/zaban-phd
*لینک دانلود جزوه:
https://b2n.ir/978513
 
*لینک ورود به کلاس درس ايمني شناسي ترم ارشد پاييز استاد نصر(یک هفته در میان) 16 الی 20
https://www.skyroom.online/ch/dkg/immune-nasr
*لینک دانلود جزوه:
https://b2n.ir/613273
 
*لینک ورود به کلاس درس ايمني شناسي دکتری دکتر خليلي 16 الی 20
https://www.skyroom.online/ch/dkg/immune-drkhalili
 
دوشنبه
 
*لینک ورود به کلاس درس ايمني شناسي ترم ارشد پاييز استاد صفدريان 9 الی 13
https://www.skyroom.online/ch/dkg/immune-safdariyan
*لینک دانلود جزوه:
https://b2n.ir/255798
 
*لینک ورود به کلاس درس زبان انگليسي ترم ارشد پاييز استاد خدادادي 13 الی 16
https://www.skyroom.online/ch/dkg/zaban-khodadadi2
*لینک دانلود جزوه:
https://b2n.ir/940576
 
*لینک ورود به کلاس درس بيوشيمي ترم ارشد پاييز دکتر محمدنژاد 16 الی 20
https://www.skyroom.online/ch/dkg/biochem2
*لینک دانلود جزوه:
https://b2n.ir/710976
 
سه شنبه
 
*لینک ورود به کلاس درس ژنتيک ترم ارشد پاييز دکتر آرین اکبري8 الی 12
https://www.skyroom.online/ch/dkg/genetics
*لینک دانلود جزوه:
https://b2n.ir/947094
 
*لینک ورود به کلاس درس ايمني شناسي ترم ارشد پاييز استاد زارع زاده8 الی 12
https://www.skyroom.online/ch/dkg/immune-zare
*لینک دانلود جزوه:
https://b2n.ir/732207
 
*لینک ورود به کلاس درس سلولي و مولکولي ترم ارشد پاييز و دکتری خانم دکتر اقدم 12:30 الی 16
https://www.skyroom.online/ch/dkg/cell-mphd
*لینک دانلود جزوه:
https://b2n.ir/654020
 
*لینک ورود به کلاس درس ويروس شناسي ترم ارشد پاييز و دکتری خانم دکتر يزداني16 الی 19
https://www.skyroom.online/ch/dkg/virology
*لینک دانلود جزوه:
https://b2n.ir/179514
 
*لینک ورود به کلاس درس بيوشيمي ترم ارشد پاييز دکتر رضويان16 الی 20
https://www.skyroom.online/ch/dkg/biochem-razaviyan
*لینک دانلود جزوه:
https://b2n.ir/815425
 
*لینک ورود به کلاس درس زبان انگليسي ترم ارشد پاييز خانم دکتر شجاع 16 الی 20
https://www.skyroom.online/ch/dkg/zaban-shoja
*لینک دانلود جزوه: اعلام میشود
 
چهارشنبه
 
*لینک ورود به کلاس درس ايمني شناسي ترم ارشد پاييز دکتر خليلي13 الی 16
https://www.skyroom.online/ch/dkg/immune

*لینک ورود به کلاس درس بيوشيمي ترم ارشد پاييز دکتر محمدنژاد 16 الی 20
https://www.skyroom.online/ch/dkg/biochem4
*لینک دانلود جزوه:
https://b2n.ir/710976
 
پنجشنبه
 
*لینک ورود به کلاس بيوشيمي عمومي دکتري دکتر محمد نژاد8 الی 12
https://www.skyroom.online/ch/dkg/general-biochemistry
*لینک دانلود جزوه:
https://b2n.ir/931038

*لینک ورود به کلاس زبان ترم ارشد پاييز استاد حيدرنيا12:30 الی 16
https://www.skyroom.online/ch/dkg/zaban-heydarnia5
*لینک دانلود جزوه:
https://b2n.ir/709067

*لینک ورود به کلاس تکنيک هاي مهندسي ژنتيک دکتری خانم دکتر اقدم13 الی 16:30
https://www.skyroom.online/ch/dkg/gen-technic

*لینک ورود به کلاس فيزيولوژي ترم ارشد پاييز و دکتری  دکتر عبدي13 الی 16:30
https://www.skyroom.online/ch/dkg/physiology
*لینک دانلود جزوه:
https://b2n.ir/340687

*لینک ورود به کلاس نانو تکنولوژي ترم ارشد پاييز استاد سردارآبادي16 الی 18:30
https://www.skyroom.online/ch/dkg/nano

*لینک ورود به کلاس تغذيه ترم ارشد پاييز ودکتری استاد جلالي16 الی 20
https://www.skyroom.online/ch/dkg/nutrition-jalali
*لینک دانلود جزوه:
https://b2n.ir/003873

*لینک ورود به کلاس باکتري ترم ارشد پاييز و دکتری دکتر بلوري17 الی 20
https://www.skyroom.online/ch/dkg/bacteriology
 
جمعه
*لینک ورود به کلاس درس سلولي ارشد ترم پاييز و دکتری خانم خانم دکتر اقدم8 الی 12
https://www.skyroom.online/ch/dkg/cell-master
لینک دانلود جزوه:
https://b2n.ir/654020
 
*لینک ورود به کلاس درس زبان انگليسي ترم ارشد پاييز استاد حيدرنيا8:30 الی 12
https://www.skyroom.online/ch/dkg/zaban-heydarnia-j
*لینک دانلود جزوه:
https://b2n.ir/948794
 
*لینک ورود به کلاس درس نانو فناوري پزشکي دکتری دکتر سردار آبادي 9 الی 14
https://www.skyroom.online/ch/dkg/nano-medical
 
*لینک ورود به کلاس درس زبان انگليسي ترم ارشد پاييز استاد خدادادي 12:30 الی 16
https://www.skyroom.online/ch/dkg/zaban-khodadadi-j
*لینک دانلود جزوه:
https://b2n.ir/940576
 
*لینک ورود به کلاس درس تغذيه ترم ارشد پاييز دکتر ملکي14 الی 18
https://www.skyroom.online/ch/dkg/nutrition-maleki
 
*لینک ورود به کلاس درس قارچ شناسي دکتری خانم دکتر فلاح (یک هفته در میان) 12:30 الی 16
https://www.skyroom.online/ch/dkg/mycology2
 
*لینک ورود به کلاس درس انگل شناسي دکتری دکتر بهروان (یک هفته در میان) 12:30 الی 16
https://www.skyroom.online/ch/dkg/parasitology2
 
�*لینک ورود به کلاس درس قارچ شناسي ترم ارشد پاييز خانم دکتر فلاح(یک هفته در میان) 16 الی 20
https://www.skyroom.online/ch/dkg/mycology
*لینک دانلود جزوه:اعلام میشود
 
*لینک ورود به کلاس درس انگل شناسي ترم ارشد پاييز دکتر بهروان (یک هفته در میان) 16 الی 20
https://www.skyroom.online/ch/dkg/parasitology
*لینک دانلود جزوه:اعلام میشود
 
*لینک ورود به کلاس درس استعداد تحصيلي دوره اول دکتری استاد مدنی/استاد احمدیان16 الی 20
https://www.skyroom.online/ch/dkg/talent
*لینک دانلود جزوه:
https://b2n.ir/654896
 

آموزش دفتر مرکزی تهران 
021-66568621 داخلی 3