۷ اسفند ۱۳۹۶ | تعداد بازدید : 1202

اطلاعيه دانشگاه علوم پزشكي تهران در خصوص آزمون لیسانس به پزشکی 98-97
 

اطلاعيه دانشگاه علوم پزشكي تهران در خصوص تاريخ ثبت نام و آزمون يازدهمين دوره پذيرش دانشجوي پزشكي از مقطع كارشناسي سال تحصيلي 98-1397

 
بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت نام و شركت در آزمون پذيرش دانشجوي پزشكي از مقطع كارشناسي سال 1397 مي‌رساند ثبت نام از روز يكشنبه مورخ بيست و ششم فروردين ماه 1397 آغاز مي شود و در پايان وقت روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم ارديبهشت ماه 1397 پايان مي پذيرد. داوطلبان مي توانند در مهلت مقرر بر اساس توضيحات ذيل براي ثبت نام و شركت در آزمون مذكور اقدام نمايند. ضمنا تاريخ احتمالي برگزاري آزمون هفته آخر خرداد ماه مي باشد
 شرايط ورود به دوره
1 – واجد شرايط عمومي تحصيل رايگان در جمهوري اسلامي ايران
2 – فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي پيوسته يا ناپيوسته يكي از رشته هاي گروه هاي آزمايشي علوم تجربي و علوم رياضي و فني باشند 
3 -  حداكثر سن در زمان ثبت نام آزمون 25 سال تمام باشد
تبصره: مدت زمان سربازي و طرح نيروي انساني به حداكثر سن اضافه مي شود.
4 -  معدل كل ديپلم 18 و بالاتر باشد.
تبصره: در موارد اعلام نمره به شكل الفبايي نمره الف قابل قبول است.
5 - معدل مقطع كارشناسي 16 و بالاتر باشد.
تبصره: دانشجويان مشمول آيين نامه استعدادهاي درخشان در رشته هاي مورد پذيرش و برگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويي از بند 4 و 5 شرايط ورود به دوره معاف مي باشند.
6 – واجد مدرك زبان انگليسي مطابق جدول 1 باشد
تبصره: ارائه مدرك زبان انگليسي جهت شركت در مرحله دوم (مصاحبه وارزيابي فراشناختي) الزامي مي باشد در غير اين صورت از شركت داوطلب در مرحله دوم جلوگيري مي شود.
 7 – قبولي در آزمون چند مرحله اي پذيرش دانشجوي پزشكي از مقطع كارشناسي دانشگاه علوم پزشكي تهران
تبصره: دارندگان مدال طلاي المپيادهاي دانش آموزي از آزمون كتبي معاف مي باشند و بدون شركت در آزمون كتبي صرفا با شركت در آزمون مصاحبه و ارزيابي فراشناختي مورد ارزيابي قرار مي گيرند و دارندگان مدال هاي نقره و برنز اين رشته ها بايد در آزمون كتبي شركت نمايند و حداقل 90٪ نمره آخرين فرد پذيرفته شده در آزمون كتبي را احراز نمايند.( كسب حداقل نمره حد نصاب آزمون كتبي الزامي است )
 
 آزمون ورودي
1-آزمون ورودي از دو آزمون كتبي ( آزمون شبهMCAT در سطح كاربردي و با سنجش مفاهيم حل مسئله، تفكر انتقادي، دانش علوم طبيعي، رفتاري و اجتماعي و اصول لازم جهت تحصيل در رشته پزشكي) و مصاحبه و ارزيابي فراشناختي تشكيل مي شود.
2-آزمون كتبي هم حد نصابي و هم رقابتي است. از بين كساني كه حد نصاب قبولي را آورده اند .حداكثر تا دو برابر تعداد پذيرش از بالاترين نمرات براي ورود به مرحله مصاحبه و ارزيابي فراشناختي دعوت مي شوند.
تبصره 1: حداقل حد نصاب آزمون كتبي 50٪ كل نمره است.
تبصره 2: در مرحله مصاحبه و ارزيابي فراشناختي نيز داوطلب بايد حداقل 50٪ نمره را كسب نمايد تا وارد رقابت و ارزيابي نهايي شود.
3- مصاحبه و ارزيابي هاي فراشناختي شامل  بررسي توانايي هاي فراشناختي و تفكر انتقادي است كه با استفاده از ابزارهايي نظير مصاحبه ساختارمند و پرسشنامه هاي استاندارد و غيره انجام مي گيرد.
4- پذيرش نهايي حداكثر به تعداد نصف پذيرفته شدگان آزمون كتبي و بر اساس جدول زير است:
 
دوره پزشكي عمومي
1- پذيرفته شدگان نهايي فوق به دوره پزشكي عمومي وارد مي شوند.
2-واحدهاي درسي گذرانده شده در مقطع قبلي مطابق آيين نامه هاي مربوطه بررسي و در صورت پذيرفته شدن از گذراندن مجدد آنها معاف مي شوند.
3-دانشجوي پذيرفته شده از مقطع كارشناسي در ساير موارد تابع برنامه آموزشي و آيين نامه آموزشي دوره دكتراي عمومي پزشكي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مي باشد.
 
جدول 1. فهرست مدارك زبان انگليسي مورد قبول براي پذيرش دانشجوي پزشكي از مقطع كارشناسي

 
دانشجويان موضوع آيين نامه استعدادهاي درخشان عبارتند از :
الف)  برگزيدگان آزمون سراسري گروه علوم تجربي تا رتبه 500 كشوري در آزمون سراسري كنكور (با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور).
ب ) دارندگان مدال طلا، نقره و برنز كشوري از المپيادهاي علمي دانش آموزي (با معرفي وزارت آموزش و پرورش)
ج ) برگزيدگان حائز رتبه هاي اول تا سوم نهايي جشنواره رازي، جشنواره هاي خوارزمي (در زمينه علوم پزشكي) با معرفي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و گروه غير پزشكي با معرفي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
د ) مالكان ابداع يا اختراع ثبت شده با تائيد معاونت تحقيقات و فن آوري وزارتخانه هاي مربوطه .
ه ) دانشجويان نمونه كشوري گروه پزشكي با معرفي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و رشته هاي غير پزشكي با معرفي وزارت علوم تحقيقات و فناوري.
و) دانشجويان پژوهشگر برجسته به تاييد شوراي پژوهشي دانشگاه و براساس دستورالعملي كه از سوي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت تدوين و به دانشگاه ها اعلام گرديده است.
ح) برگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويي با تاييد مركز رشد استعداهاي درخشان و معاونت هاي آموزشي دانشگاهها.