۲۷ اسفند ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 536

اصلاحیه برنامه کلاسی روز پنجشنبه  15 فروردین 98
گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی پنجشنبه 15/01/ 98
ساعت درس استاد کلاس برگزار/ کنسل جزوه آزمون
12- 8 استعداد تحصیلی دکتری (دوره دوم) استاد مروج 301 برگزار - -
12- 8 شیمی آلی و عمومی ارشد پاییز دکتر اکبری - کنسل - -
12- 8 بیوشیمی دکتری/ بیوشیمی تخصصی دکتر محمدنژاد - کنسل - -
12- 8 نکته و تست زبان ارشد پاییز دکتر شاهرضا - کنسل - -
12- 8 سلولی و مولکولی ارشد پاییز و زمستان دکتر اقدم - کنسل - -
14- 10 تغذیه ارشد پاییز و دکتری استاد جلالی 302 برگزار - -
16 - 12 میکروبیولوژی علوم ارشد پاییز دکتر ابراهیمی - کنسل - -
17 – 12:30 سلولی و مولکولی دکتری دکتر اقدم - کنسل - -
16 – 12:30 زبان  ارشد  تابستان دکتر شاهرضا - کنسل - -
16 – 12:30 زبان  ارشد پاییز استاد حیدرنیا - کنسل - -
16 – 12:30 زبان ارشد پاییز دکتر یعقوبی - کنسل - -
16 – 12:30 بیوشیمی  ارشد پاییز استاد عسگرخانی - کنسل - -
16- 12:30 باکتری شناسی ارشد پاییز دکتر بلوری 301 برگزار - -
15:30- 13:30 زیست عمومی /مجموعه زیست شناسی علوم( ارشد پاییز) دکتر نجاری - کنسل - -
15:30-17 جنین شناسی جانوری علوم ارشد پاییز دکتر جنگ خواه - کنسل - -
18- 14 *فوق العاده تغذیه دکتری استاد جلالی 302 برگزار - -
20- 16 زبان ارشد  تابستان استاد حیدرنیا - کنسل - -
20 - 16 زبان آیلتس استاد حیدرنیا - کنسل - -
20 - 16 نکته و تست زبان ارشد پاییز دکتر شاهرضا - کنسل - -
20 - 16 نوروفارماکولوژی دکتری/ فارماکولوژی دکتری دکتر رحیم زادگان 301 برگزار - -
20- 17 زیست جانوری /جانور شناسی  ارشد پاییز دکتر جنگ خواه - کنسل - -
      راهنمای کلاس های گروه آموزشی دکتر خلیلی
  301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 – 402 -  403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند – طبقه 2 – واحد 5
501-502-503 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند – طبقه 4 – واحد 11
601-602-603 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب - ساختمان اسفند- طبقه 5 – واحد 15