۲۷ اسفند ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 233

اصلاحیه برنامه کلاسی روز جمعه 16 فروردین 98
گروه آموزشی دکترخلیلی
برنامه کلاسی  جمعه16/01/98
 ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس برگزاری/کنسلی جزوه آزمون
12 - 8 خصوصی فیزیک اتمی و عمومی دکتر فراهانی - - - -
12- 8 بافت شناسی ارشد پاییز  دکتر صدر آبادی  301 برگزار - -
12- 8 بیوشیمی ارشد پاییز   دکتر محمدنژاد - کنسل - -
12- 8 ایمنی شناسی دکتری  دکتر خلیلی - کنسل - -
14- 8   ژنتیک و ژنتیک بیوشیمیایی دکتری دکتر ذکری 302 برگزار - -
8-14 پرستاری داخلی و جراحی ارشد پاییز (یک هفته درمیان) استاد حیدری - کنسل - -
16 – 12:30 بیوشیمی ارشد زمستان دکتر محمد نژاد - کنسل - -
18 – 12:30 ژنتیک پایه و پزشکی ارشد پاییز/ ژنتیک مولکولی علوم دکتر اکبری - کنسل - -
16– 12:30 زبان ارشد پاییز* دکتر شاهرضا - کنسل - -
16 – 12:30 ایمنی ارشد پاییز دکتر خلیلی - کنسل - -
17- 13 میکروب شناسی پزشکی دکتری دکتر بلوری 301 برگزار - -
18 - 14 فیزیولوژی ارشد پاییز  استاد عبدی 302 برگزار - -
20  -16 ژنتیک پایه و پزشکی ارشد زمستان استاد مجرد - کنسل - -
20- 16 قارچ شناسی ارشد پاییز( یک هفته در میان) دکتر فلاح - 23 فروردین - -
20- 16 انگل شناسی ارشد پاییز( یک هفته در میان) دکتر رئیسی 403 برگزار - -
20- 16 بیوشیمی تخصصی دکتری( یک هفته در میان) دکتر محمدنژاد - کنسل - -
 
  301- 302 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب بانک پارسیان-  مجتمع تجاری پارس- گروه آموزشی دکتر خلیلی- طبقه 2
401 – 402 -  403 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند – طبقه 2 – واحد 5
501-502-503 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند – طبقه 4 – واحد 11
601-602-603 ضلع جنوب غربی میدان انقلاب- جنب پانک پارسیان- ساختمان اسفند – طبقه 5 – واحد 15