۱۲ بهمن ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 139

آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت آزمون پذیرش دستیار تخصصی از فردا

ثبت نام در مرحله دوم تکمیل ظرفیت چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی فردا از طریق سایت مرکز سنجش آموزش کشور آغاز می شود.  

داوطلبان چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی که در مرحله اصلی مجاز به انتخاب رشته محل بوده و در اعلام نتایج مرحله اصلی یا مرحله اول تکمیل ظرفیت مردود اعلام شده اند یا به هر دلیل موفق به انجام انتخاب رشته نشده اند می توانند از فردا نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.

بر این اساس ثبت نام و انتخاب رشته محل در مرحله دوم تکمیل ظرفیت چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی از فردا چهارشنبه ۱۳ بهمن از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی آغاز می شود.

داوطلبان چهل و هشتمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی تا هفته آینده یعنی روز یک شنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۰ فرصت دارند نسبت به انتخاب رشته در این آزمون اقدام کنند.