۲۶ آبان ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 1929

آغاز ثبت نام ترم زمستان کارشناسی ارشد

آخرین فرصت آمادگی کنکور ارشد 96

آغاز ثبت نام ترم زمستان
آغاز دوره: دی ماه

 
نام کلاس نام استاد ساعات تدریس زمان
بیوشیمی استاد عسگرخانی 60 چهارشنبه 20-16
ایمنی استاد صفدریان 50 دوشنبه 19-16
سلولی مولکولی دکتر اقدم 80-90 سه شنبه  12:30-9 (سلولی)
سه شنبه 18-14 (مولکولی)
شروع از بهمن
ژنتیک پایه وپزشکی گروه اساتید 40 شنبه 20-16
ژنتیک علوم وآزاد دکتر اکبری 40 یکشنبه 16-12:30
باکتری استاد رضازاده 60 پنجشنبه 20-16
زبان استاد فخر 50 شنبه 16-12:30
زبان تخصصی علوم وآزاد استاد مژده 50 یکشنبه 19-16
میکروبیولوژی علوم وآزاد استادزمانی 40 سه شنبه 20-16