۲۸ آذر ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 710

آخرین فرصت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98

فرصت بافیمانده را از دست ندهید! ترم زمستان آغاز شد ...
آخرین فرصت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98

 
نام کلاس نام استاد زمان برگزاری محل برگزاری
بیوشیمی دکتر محمدنژاد جمعه 16-12:30 انقلاب (ظرفیت محدود)
ایمنی شناسی استاد صفدریان سه شنبه 20-16 انقلاب (ظرفیت محدود)
باکتری شناسی دکتر بلوری پنج شنبه 19:30 -16:30 انقلاب (ظرفیت محدود)
سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروز اقدم سلولی: سه شنبه 18-14 یا پنج شنبه 12-8
مولکولی: سه شنبه 13-9 (شروع از اسفند)
انقلاب (ظرفیت محدود)
ژنتيك پایه و پزشکی استاد مجرد جمعه 20-16 انقلاب (ظرفیت محدود)
فیزیولوژی استاد شیخعلیشاهی چهارشنبه 20-12:30
(یک هفته در میان)
انقلاب (ظرفیت محدود)
ویروس شناسی خانم دکتر یزدانی چهارشنبه 18-15 انقلاب (ظرفیت محدود)
زبان دکتر یعقوبی چهارشنبه 20-16 انقلاب (ظرفیت محدود)

نام کلاس نام استاد زمان برگزاری محل برگزاری
بیوشیمی دکتر محمدنژاد پنج شنبه 16- 12 میرداماد (ظرفیت 5 نفر)
ایمنی شناسی دکتر خلیلی پنج شنبه 20-16 میرداماد (ظرفیت 5 نفر)
ایمنی شناسی استاد نصر چهارشنبه 16-12:30 میرداماد (ظرفیت 5 نفر)
باکتری شناسی دکتر بلوری پنج شنبه 12-9 میرداماد (ظرفیت 5 نفر)
ویروس شناسی خانم دکتر یزدانی یکشنبه 19-16 میرداماد (ظرفیت 5 نفر)
سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروزاقدم چهارشنبه 18-14 میرداماد (ظرفیت 5 نفر)
خون شناسی خانم دکتر نامجو سه شنبه 16-12:30 میرداماد (ظرفیت 5 نفر)
ژنتيك پایه و پزشکی استاد مجرد دوشنبه 19-15 میرداماد (ظرفیت 5 نفر)