زمان انتشار نتایج نهایی آزمون دستیاری پزشکی اعلام شد
تعداد بازدید : 362 |

زمان انتشار نتایج نهایی آزمون دستیاری پزشکی اعلام شد

زمان انتشار نتایج نهایی آزمون دستیاری پزشکی اعلام شد

» ادامه خبر


لزوم تعدیل ظرفیت پذیرش دانشکده‌های پزشکی
تعداد بازدید : 411 |

لزوم تعدیل ظرفیت پذیرش دانشکده‌های پزشکی

لزوم تعدیل ظرفیت پذیرش دانشکده‌های پزشکی » ادامه خبرتغییرات آزمون دکتری
تعداد بازدید : 375 |

آزمون دکتری امسال اسفند برگزار می‌شودرکود صنعت مانعی برای اجرای پروژه‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها

رکود صنعت مانعی برای اجرای پروژه‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها » ادامه خبر

شرایط و نحوۀ مهمان شدن دانشجویان در دانشگاه تهران
تعداد بازدید : 607 |

شرایط و نحوۀ مهمان شدن دانشجویان در دانشگاه تهران

شرایط و نحوۀ مهمان شدن دانشجویان در دانشگاه تهران

» ادامه خبر