نتایج آزمون دستیاری 94 این هفته اعلام می‌شود
تعداد بازدید : 710 |

نتایج آزمون دستیاری 94 این هفته اعلام می‌شودکاهش 15 درصدی پذیرش دانشجو در دانشگاه تربیت مدرس
تعداد بازدید : 809 |

کاهش 15 درصدی پذیرش دانشجو در دانشگاه تربیت مدرس

برگزاری آزمون پذیرش Ph.D داروسازی متمرکز می‌شود
تعداد بازدید : 638 |

برگزاری آزمون پذیرش Ph.D داروسازی متمرکز می‌شوددرخواست داروسازان برای کاهش ظرفیت رشته داروسازی
تعداد بازدید : 541 |

درخواست داروسازان برای کاهش ظرفیت رشته داروسازی